Mattecentrum och ABB hälsar välkomna - Framtidens matematik är här.

Vad kan vi förvänta oss och drömma om? Möt några av samtidens visionärer som idag använder matematiken för att skapa framtidens material, metoder och digitala samhälle. 

Kom och lyssna till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) och utbildningspolitisk talesperson Erik Bengtzboe (M) om utbildning kring matematik och programmering. Moderator Lina Hultqvist, Sveriges Elevkårer fångar upp frågor från Jakob Amnér, SVEA.

Inspirerande talare såsom Johan Söderström, VD ABB Sverige och Justin Phelps kommer bland annat berätta om hur matematik, blockchain, digitalisering och programmering påverkar yrken in i framtiden samt Judith Butepage, KTH om AI – maskininlärning och datorseende. 

Moderator Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer. 


Tid och plats

Onsdag den 7 Mars kl 15 - 17 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Grev Turegatan 16, Bankettsalen

Säkra Din Plats till 7 Mars Nu!

Dörrarna öppnas

30min

Välkomna

Karolina Lisslö, Mattecentrum med Johan Söderström, ABB, hälsar alla välkomna och presenterar moderator Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

10min

Anna Ekström (S) och ​Erik Bengtzboe (M)

Anna Ekström (S) och Erik Bengtzboe (M) om utbildning, vision, kopplat till utmaningar med matematik och programmering

20min

Frågestund med Jakob Amnér

Lina fångar upp frågor från Jakob Amnér, ordförande SVEA Sveriges Elevråd om ungas perspektiv

10min

Paus

10min

Framtidens Matematik - Inspirerande Talare

Låt er inspireras av spännande talare som berättar hur matematik och programmering påverkar yrken inför framtiden. Johan Söderström, VD ABB Sverige fördjupar sig i robotik, Justin Phelps talar om blockchain och kryptovalutor samt Judith Butepage, KTH om AI – maskininlärning och datorseende. I efterföljande panel modererar Karolina Lisslö, generalsekreterare Mattecentrum. 

40min

Mingel

Samlas och dela erfarenheter samt kunskap

30min

Talare och Panel

Karolina Lisslö
Generalsekreterare Mattecentrum

Karolina Lisslö är en samhällsentreprenör som brinner för hållbarhet och samhällsbyggande. Hon är medgrundare till Bee Urban, generalsekreterare på Mattecentrum och vinnare av Clarence Morbergs pris för hållbart ledarskap och för att hon är en förebild för unga i sitt engagemang att via matematiken stötta integrationen och skapa ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer

Johan Söderström
VD ABB Sverige

Johan Söderström är vd för ABB Sverige sedan 2011. Johan är också ordförande för Teknikföretagen, ordförande för MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) samt ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer

Anna Ekström
Gymnasie- och Kunskapslyftsminister (S)

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Anna Ekström blev 2016 gymnasie- och kunskapslyftsminister och kom då från rollen som generaldirektör på Skolverket. Tidigare har Anna arbetat som bland annat Saco-ordförande, statssekreterare (S) hos Mona Sahlin och planeringschef i regeringskansliet. Men för den stora allmänheten är hon främst känd för sin medverkan i tv-programmet "På spåret" där hon tävlade tillsammans med den förre KD-ledaren Göran Hägglund.

Läs mer

Erik Bengtzboe
Utbildningspolitisk talesperson, Tjänstgörande riksdagsledamot (M) Utbildningsutskottet

Erik var förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet från 2010 till 2014. Innan dess var riksordförande för Moderat Skolungdom, förbundsstyrelseledamot för MUF (2008-2010), distriktsordförande MUF Södermanland och föreningsordförande för MUF Nyköping. Bengtzboe har tidigare jobbat som regionchef på Ung Företagsamhet i Södermanland.

Läs mer

Lina Hultqvist
Ordförande Sveriges Elevkårer

Ordförande för Sveriges Elevkårer, landets största elevorganisation. Ledamot i Mattecentrum och pågående kandidat i statsvetenskap med nationalekonomisk inriktning vid Göteborgs Universitet

Läs mer

Jakob Amnér
Förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA och Ungdomsrepresentant i EU

- Jag brinner starkast för frågor om jämlikhet och mänskliga rättigheter och har därför valt att engagera mig i utbildning och ungas inflytande som jag tror är nycklar i det arbetet, säger Jakob Amnér. Ungas psykiska hälsa är också en fråga jag brinner för, välmående är en grundläggande förutsättning och idag är det alldeles för många som mår dåligt, fortsätter han.

Läs mer

Judith Bütepage
Doktorand KTH

Judith Bütepage is currently a PhD student at the Robotics, Perception and Learning Lab at the Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm. Her research focuses on the representation and interpretation of sensory signals in Human-Robot Interaction. Judith holds a Bachelor degree in Cognitive Science from the University of Osnabrück, Germany, and studied Machine Learning at KTH.

Läs mer

Justin Phelps
Tech Entrepreneur & Investor

Justin Phelps has been working in technology startup scene since the 90s and the security underground even longer. He has co-founded a gaming company, built a top 500 supercomputer, run large scale internet operations, worked in security and forensics, been on the ground floor of many startups of different sizes and ridden multiple waves through the exponential growth and catastrophic failures of tech entrepreneurialism.  

Most recently, he's worked as the Chief Technical Officer for a telecommunication related startup and is currently contributing to cryptocurrency strategies, investing in startups and cryptocurrency projects, advising early stage entrepreneurs as well as working with the Work Permit Holders Association, a non-profit organisation that helps foreign employees and Swedish companies that are struggling with the changing laws around labor migration in Sweden. 

He got his first Bitcoin 2011, and has been passionate about it ever since.

Läs mer

Arrangör